හයිඩ්‍රොලික් කොස් යෙදුම් පරාසය

හයිඩ්‍රොලික් කොස් යෙදුම් පරාසය
හයිඩ්‍රොලික් සම්ප්‍රේෂණයට කැපී පෙනෙන වාසි රාශියක් ඇත, එබැවින් එය බහුලව භාවිතා වේ, එනම් ප්ලාස්ටික් සැකසුම් යන්ත්‍රවල සාමාන්‍ය කාර්මික භාවිතය, පීඩන යන්ත්‍රෝපකරණ, යන්ත්‍ර උපකරණ යනාදිය; ඉදිකිරීම් යන්ත්‍රෝපකරණ, ඉදිකිරීම් යන්ත්‍රෝපකරණ, කෘෂිකාර්මික යන්ත්‍රෝපකරණ, මෝටර් රථ යනාදියෙහි ඇවිදීමේ යන්ත්‍රෝපකරණ; ලෝහමය යන්ත්‍රෝපකරණ, එසවුම් උපකරණය, රෝලර් ගැලපුම් උපාංගය යනාදිය; ගංවතුර පාලන ගේට්ටුව සහ වේලි උපකරණ, ගංගා ඇඳන්, පාලම් පාලන ආයතන ආදිය සහිත සිවිල් ජල සංරක්ෂණ ව්‍යාපෘතිය; බලාගාර ටර්බයින වේග පාලන උපකරණ, න්‍යෂ්ටික බලාගාර ආදිය; නැව් තට්ටුවේ දොඹකරය විශේෂ තාක්‍ෂණය සඳහා යෝධ ඇන්ටෙනා පාලන උපකරණයක්, බූයි මැනීම, එසවීම සහ හැරවුම් අවධිය යනාදිය; මිලිටරි කාලතුවක්කු පාලන උපකරණය, නැව් අඩු කිරීමේ උපකරණය, ගුවන් යානා සමාකරණය, ගුවන් යානා ගොඩබෑමේ ආම්පන්න ආපසු ලබා ගත හැකි උපකරණය සහ රුදුරු පාලන උපකරණය.
හයිඩ්‍රොලික් සම්ප්‍රේෂණයේ මූලික මූලධර්මය වන්නේ සංවෘත භාජනයක ය. බලශක්ති පරිවර්තනය සහ සම්ප්‍රේෂණ බලය ලබා ගැනීම සඳහා පීඩිත තෙල් ක්‍රියාකාරී මාධ්‍යයක් ලෙස භාවිතා කිරීම. වැඩකරන මාධ්‍යය ලෙස හැඳින්වෙන එක් ද්‍රවයක්, සාමාන්‍යයෙන් ඛනිජ තෙල්, එහි කාර්යභාරය සහ පටිය යාන්ත්‍රිකව සම්ප්‍රේෂණය කිරීම, දාමය සහ ගියර් සහ වෙනත් සම්ප්‍රේෂණ සංරචක සමාන වේ.


තැපැල් කාලය: නොවැම්බර් -23-2019